Vítejte na stránkách Mysliveckého spolku Svatý Jan pod Skalou. Úvodem bychom rádi poděkovali všem příznivcům, kteří nás podporují v naší práci. Tou je nejen péče o zvěř, ale také regulace nežádoucích druhů zvěře a mnoho další činnosti v duchu bohatých tradic myslivosti. Myslivost má místo v našich srdcích, jakožto milovníků přírody a velký význam v boji s dopady nevratných civilizačních zásahů do přírody.

     Myslivecký spolek Svatý Jan pod Skalou vznikl roku 1962 sloučením dvou spolků: Hostím o přibližné rozloze 360ha a Svatý Jan pod Skalou, o přibližné rozloze 400ha. Rozloha honitby se v průběhu let několikrát změnila. Její největší výměra byla 1200ha po roce 1982, kdy k naším současným hranicím patřil i lom Paraple, nynější skanzen Solvayovy lomy. V roce 1992 se rozloha honitby změnila na téměř současných 671ha.

     Hranice současné honitby začíná u železničního mostu přes řeku Berounku v Berouně, dále probíhá po pravém břehu řeky až po její soutok s potokem Kačák. Od tohoto soutoku tvoří hranici levý břeh potoka Kačák až k mostku silnice pod obcí Sedlec. Dál je hranice tvořena silnicí na kraj obce Sedlec, odtud přes Kačák lesem na kótu 316,8 pak severovýchodně k chatám. Dále roklí p.č. 846/1 k dálnici D5. Odtud podél dálnice až k areálu nemocnice v Berouně, podél oplocení nemocnice ulicí Prof. Veselého a podél této ulice opět k výchozímu bodu, železničnímu mostu přes Berounku.

     Jedná se o smíšenou honitbu lesní a polní ve vyváženém poměru. Nacházíme se  v národní přírodní rezervaci, z čehož vyplývají zákonem stanovená omezení o ochraně přírody a krajiny a základní podmínky ochrany zvlášť chráněných živočichů. Typický je zde výskyt srnčí zvěře a drobná zvěř, především zajíc, bažant obecný a kachna divoká. V 70. letech došlo k celkovému poklesu výskytu drobné zvěře na většině území ČR, který přetrvává a razantně ovlivnil i počty drobné zvěře u nás. Jelení zvěř zde není typická a přebíhající druhy jsou loveny, stejně tak jako zvěř černá. Z chráněných druhů se zde vyskytuje Výr velký. Začíná se tu také objevovat i nepůvodní psík mývalovitý. 

     Naše honitba je společenstevní a je pronajata od Honebního společenstva Svatý Jan pod Skalou. Z původních členů a zakladatelů honitby je v našem spolku stále členem pan Karel Litera, který byl od r.1963 až do r. 1994 Hospodářem a je nositelem jednoho z nejvyšších mysliveckých vyznamenání, Věrnostní medaile ČMMJ. V současné době máme 19 aktivních členů.